Time for change

akp
Beratung & Coaching

Rådgivning

Tit ender vi i en blindgyde med vores tanker. Måske ønsker vi at diskutere en speciel beslutning eller et problem med en neutral person. Muligvis kan jeg hjælpe videre - med henblik på at give hjælp til selvhjælp - for sammen at finde en meningsfuld løsning på det aktuelle problem.

Facetterne i mit rådgivningsarbejde er mange. De strækker sig fra rådgivning ved vigtige personlige eller forretningsmæssige beslutninger, til etisk korrekt adfærd i hverdagen og til integration af forskellige projektgrupper efter virksomhedsfusioner eller -opkøb. Herunder anføres et uddrag af mine tidligere aktiviteter:

På det personlige område

 • Fastlæggelse og realisering af personlige mål i livet
 • Opbygning af selvtillid
 • Rådgivning i aktuelle livskriser
 • Opløsning af angst og blokeringer
 • Tillidsskabelse til egen intuition
 • Støtte til videreudvikling af egen bevidsthed
 • Fremme af eget ansvar og selvstændighed
 • Hjælp til personlig videreudvikling

På det forretningsmæssige område

 • Rådgivning og coaching for effektivt og glædesfyldt samarbejde
 • Forståelse for meningen med eget ansvar
 • Hjælp med at sætte mål: egne, projektgruppens og afdelingens
 • Konsekvent handlemåde og gennemførelse af arbejdsopgaver
 • Fairness og etik overfor kollegaer, medarbejdere, leverandører, kunder etc.
 • Kommunikationens betydning i arbejdsdagen

Kontakt mig, hvis du/I tror at jeg ville kunne være behjælplig for dig eller for jeres virksomhed. Jeg kan nås enten via e-mail (klik her) eller helt traditionelt via post, telefon eller fax (for fuldstændig adresse klik her)