Time for change

akp
Beratung & Coaching

Rådgivning

Ofta hamnar vi i en återvändsgränd med våra tankar eller så vi vill diskutera ett särskilt beslut eller ett problem med en neutral person. Möjligen kan jag hjälpa vidare - med avsikten att vara en hjälp till självhjälp - för att tillsammans finna en meningsfull lösning på det aktuella problemet.

Facetterna av mitt rådgivningsarbete är brett, det sträcker sig från en behandling vid kroppsliga eller psykiska störningar, rådgivning vid viktiga personliga eller affärsmässiga beslut, till etiskt korrekt förhållande i affärsvardagen och till integration av olika team efter företagsfusioner eller -uppköp. Nedanstående följer ett ofullständigt urval av mina tidigare aktiviteter;

På det personliga området

 • Fastlägga och realisera personliga mål i livet
 • Bygga upp självförtroendet
 • Rådgivning i aktuella livskriser
 • Upplösandet av ångest och blockeringar
 • Väcka förtroende till den egna intuitionen
 • Stödja vidareutvecklingen av det egna medvetandet
 • Främja det egen ansvaret och självständigheten
 • Hjälp till personlig vidareutveckling

På det affärsmässiga området

 • Rådgivning och coaching för effektivt och glädjefullt samarbete
 • Meningen med ett eget ansvar
 • Hjälp med att sätta mål; de egna, teamets och avdelningens
 • Konsekvent handlande och genomförande av arbetsuppgifter
 • Fairness och etik gentemot kollegor, medarbetare, leverantörer, kunder etc.
 • Kommunikationens betydelse i arbetsvardagen

Kontakta mig om ni tror att jag skulle kunna vara till hjälp. Jag nås antingen via e-mail (klicka här) eller helt traditionellt via post, telefon eller fax (för fullständig adress klicka här)