Time for change

akp
Beratung & Coaching

Kurs: Mera arbetsglädje

Arbetsglädje verkar smittande på kollegor, kunder och leverantörer. För den enskilde medarbetaren ger större arbetsglädje framför allt bättre livskvalitet och för företaget garanterar den en hög arbetseffektivitet och kreativitet. Målet för denna kurs är att öka arbetsglädjen eller att återfinna den.

Tillsammans med kursdeltagarna visas först möjliga orsaker och anledningar till bristande glädje på arbetsplatsen. Dessa används som utgångspunkt för konkreta och praktiska lösningsförslag. Hur arbetsglädje kan ökas är mycket individuellt, beroende på den egna personligheten, och utarbetas i anslutning till den teorin enskilt med varje kusdeltagare.

Några stickord ur kursinnehållet:

 • Vad hindrar en stor eller större arbetsglädje
 • Möjliga symptomer eller inverkan av dessa symptomer
 • Åtgärder för att främja arbetsglädje
 • Personlig vidareutveckling, lugn och harmoni
 • Innebörd och menig med ett eget ansvar
 • Inse och förstå den egna personligheten

Kurs: Teamarbete - koordination och kommunikation

För att det ska vara meningsfullt att bilda ett team eller fortsätta ett påbörjat teamarbete, måste samarbetet fungera bra. Målet för denna kurs är att optimera samarbetet så att teamet har glädje av denna samarbetsform och att företaget uppnår synergieffekter.

Först utarbetas förutsättningarna för teamarbete, så att målet och framgångssättet för att uppnå detta är klart och tydligt för alla. Därefter analyseras det nuvarande arbetssättet och åtgärder vidtas för att upphäva brister. Därför ägnar sig denna kurs främst som en intern kurs resp. coaching för nya eller bestående team.

Några stickord ur kursinnehållet:

 • Förutsättningar för att bilda ett team
 • Målsättning
 • Fördelning av arbetsuppgifter
 • Kommunikation
 • Hjälpmedel
 • Vägar ur en återvändsgränd
 • Optimering av samarbetet

För ytterligare information om denna kurs, kontakta mig genom att skicka ett e-mail eller klicka här för att se den fullständiga adressen