Time for change

akp
Beratung & Coaching

Föredrag

Om du är en av dem som har funderat över

  • om vi själv kan göra något för vårt välbefinnande eller
  • hur inre ro och harmoni kan uppnås eller
  • varför sjukdomar uppstår eller
  • om och hur immunförsvaret kan stärkas eller stimuleras

då kan du utgå ifrån, att få svar på dessa funderingar på fördragen, som hålls i Lomma med omgivning. Det förklaras också vad helande energi är, när och hur denna energi kan användas, varför det kan vara meningsfullt att arbeta med helande energier och vem som kan tillgodogöra sig denna teknik.

Kontakta mig om ni tror att jag skulle kunna vara till hjälp. Jag nås antingen via e-mail (klicka här) eller helt traditionellt via post, telefon eller fax (för fullständig adress klicka här)